Clubinfo

Het bestuur van Snookerclub Re-Spot is als volgt samengesteld:

 

Frank Monette

Voorzitter

Raf Willems

Ondervoorzitter

Dominick Mols

Secretaris

Bart Tournel

Penningmeester

David Bartholomé

Tornooileider

Jos Cardinaels

Bestuurslid

Roeland Willems

Bestuurslid

Onze sponsors